FLUSHING VE PASİVASYON KİMYASALLARI


Flushing, kelime anlamıyla bol miktarda suyla yıkamak olup, bu ifade inşaat ve mekanik literatüründe özellikle kapalı devrelere yapılan ilk yıkama uygulaması için kullanılmaktadır. Metallerden üretilen borular, özellikle üretim aşaması ve stoklamada şekilendirme ve koruma amacıyla çeşitli yağlı koruyucu maddelerle kaplanırlar. Sonradan bir kapalı devre sistemini oluşturan bu boruların iç yüzeyindeki bu yağlı tabaka, sistemin çalışması esnasında suda bulunabilecek kirleri tutmakta ve kısa zaman içerisinde tıkanıklıklara, dolayısıyla da yüklü bakım masraflarına sebep olmaktadır. Ayrıca sistemin montajı aşamasında oluşan kaynak çapakları ve demir depozitleri de boruların içerisindeki basınçlı suyun etkisi ile sürüklenerek özellikle pompalarda, bağlantı noktaları ve fittings elemanlarında birikmekte tıkanıklıkların yanı sıra arızalara da sebep olabilmektedir. Su ile yapılacak bir yıkama işlemi, yukarıda tanımlanan artıkların sistemden atılması için yeterli olmamaktadır. Tıkanıklık ve arızalardan daha uzun vadede kendini gösteren korozyon etkisi ise, sistemdeki yağlanma ve çamurlaşma sayesinde ivme kazanarak öncelikle paslanmaya, bunun bir sonucu olarak da ısı transferinin azalmasına, yakıt, elektrik ve işgücü sarfiyatının artmasına, isletme maliyetlerinin yükselmesine yol açacaktır. Kapalı devre sisteminde bulunan bu istenmeyen fazlalıklar, ancak uygun kimyasal maddelerin doğru konsantrasyonda ve yeterli sürelerde sistemde dolaştırılmasıyla, yapışık oldukları yüzeylerden sökülebilir ve tahliye edilebilirler. Flushing yapılmaksızın kullanılacak koruma kimyasalı, metal yüzeyi yağlı tabaka ile kaplı olduğu için beklenen etkiyi gösteremeyecektir. Aynı yıkama işlemi doğru koruma yapılamamış sistemlerde de yapılır. Bunun için öncelikle sistemdeki depozit incelenip yapısı tespit edildikten sonra bu depozitin çözülme şartları araştırılıp en uygun ve metale zarar vermeyecek temizlik maddesi seçilerek uygulama yapılır.